fbpx

Handlekraft

Montaj și Mentenanță

INSPECȚIA RAFTURILOR DE DEPOZITARE

HANDLEKRAFT oferă servicii complete de instalare, de montare și relocare sisteme rafturi la cele mai înalte standarde. Membrii echipei noastre au experiență în domeniu și sunt instruiți anual, în conformitate cu normele de siguranță și de lucru la înălțime. De asemenea, participăm la inspecţia finală şi completăm documentația necesară, conform SR EN 15512 şi SR EN 15635.

Așa cum sistemele de depozitare (rafturile) reprezintă echipamente de lucru, acestea trebuie să fie în conformitate cu următoarele reglementări de siguranță:

 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătății în muncă.
 • HOTĂRÂREA nr. 1.146 din 30 august 2006, privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
 • SR EN 15635 – Sisteme de depozitare statice. Utilizare şi întreţinere a sistemului de depozitare.

Conform normelor de siguranță, sistemele de depozitare sunt supuse obligatoriu unor inspecții periodice. În timp ce inspecţia săptămânală şi lunară se poate realiza de către companie, inspecția anuală necesită un expert în domeniu.

OBIECTIVELE INSPECȚIEI RAFTURILOR

Inspecția raftului se realizează în timpul operării și urmăreşte următoarele obiective:

 • Crearea unui protocol de inspecție și emiterea autocolantului de inspecție.
 • Inspecția vizuală a rafturilor pentru deformări recunoscute, deteriorări şi piese lipsă.
 • Verificarea defectelor la stâlpi, contravântuiri, îmbinări şi traverse, inclusiv la nivelele superioare.
 • Verificarea respectării limitelor de greutate prin mostre din încărcătura de pe raft.
 • Respectarea regulamentului de siguranţă la locul de muncă SSM.
 • Inspecția vizuală pentru deformări vizibile ale pieselor stelajului, conform SR EN 15635.
 • Mostre de măsurători pentru aliniamentul orizontal şi vertical.
 • Organizarea înlocuirii pieselor deteriorate.

Realizată regulat, inspecția ajută la extinderea duratei de viaţă a sistemului de depozitare, previne daunele persoanelor/bunurilor și minimizează costurile viitoare de reparare prin descoperirea la timp a riscurilor.

Pe de altă parte, nerespectarea normelor poate provoca vătămări corporale grave, procese juridice scumpe și perturbatoare, prime de asigurare mai mari, mutarea şi relocarea sistemelor actuale de rafturi.

Echipa HANDLEKRAFT asigură instalarea rafturilor în conformitate cu cele mai stricte standarde de siguranță. Punem accent pe calitatea muncii și oferim servicii complete clienților noștri, așa cum ne dorim să menținem o colaborare de lungă durată.